Telefon : +90 312 230 88 38 Giriş Yap
  • Avukatlık Dil
  • Avukatlık Dil
HAVA VE UZAY
HUKUKU
SAVUNMA SANAYİİ
HUKUKU

ANCYRA HUKUK&DANIŞMANLIK

BİZ KİMİZ?

ANCYRA Hukuk ve Danışmanlık, her biri farklı alanlarda yetkin hukukçuların bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Uzun süre kamu ve özel sektörde görev yapmış, yüksek görev ve sorumluluk bilincine sahip, yabancı dil bilen, kurumunu ve ülkemizi ulusal ve uluslararası platformlarda başarı ile temsil etmiş hukukçularıyla ANCYRA  yerli ve yabancı müvekkillerine hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Son yıllarda üretilen bilginin nitelik ve niceliğinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler, herkesin her şeyi bildiği dönemleri çoktan geride bırakmıştır. Her alanda olduğu gibi hukuk alanında da belirli dallarda uzmanlaşmak kaçınılmaz olmuştur. Hatta sadece somut hukuk dallarında uzmanlaşmak da yeterli olmamış, hukukçuların uzmanlaştığı hukuk dalıyla ilgili konularda teknik bilgi sahibi olması da kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir.

ANCYRA gerek çalışma alanlarının belirlenmesinde, gerek se bünyesinde çalışan hukukçuların seçimi sürecinde yukarıda belirtilen gerçekler ışığında hareket etmiştir. Bu kapsamda; somut çalışma alanları belirlenirken, bu alanların birbirleriyle ilintili olmasına ve ANCYRA bünyesinde çalışan hukukçuların, çalışma alanlarıyla ilgili hukuki değerlendirmelerini destekleyecek teknik bilgiye de sahip olmalarına özen gösterilmiştir.

ANCYRA, gerek çalışma alanlarıyla ilgili gerekse diğer hukuk dallarıyla ilgili faaliyetlerinin etkinliğini artırmak maksadıyla yurt içinde ve yurt dışında birçok hukuk bürosuyla Çözüm Ortaklığı anlaşmaları, yine birçok üniversite öğretim görevlisiyle de danışmanlık sözleşmeleri yapmıştır. 

Sıkça Sorulan Sorular

Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Bundan ziyade hukuki işlemlerinizi yapmadan önce bir avukata danışmanız ileride karşılaşabileceğiniz hukuki sorunları önleyecek, işin mahkemeye intikal etmesi halinde uğrayacağınız zaman, emek ve maddi kayıplarınızın önüne geçecektir.

Dava Açmak Ne Demektir?

Dava açmak bir kişi veya kuruluş aleyhinde mahkeme önünde bir hak talebinde bulunmak demektir. Haksızlığa uğradığınızda, hakkınızı alamadığınızda mahkemeler araya girecek “Türk Milleti adına” yargılama yaptıktan sonra hakkınızı size teslim edecektir.

Dava Açılırken Masraflar Nelerdir? Bunları Kim Karşılar?

Bir dava açılırken başlangıçta dava harcı adı altında bir ödeme yatırılmalıdır. Bu harç miktarı davaların türüne göre alınacak harç değişiklik göstermektedir. Harç miktarları yasayla belirlenmiş olup her yıl yenilenmekte ve değişmektedir. Bu harç dışında tebligat giderleri ile keşif, bilirkişi, tanık ücretlerini de içine alan bir gider avansı daha ödenmektedir. Bu gider avansı da her yıl adalet bakanlığınca tespit edilmektedir. Yapılan son yasal değişikliklerden sonra gider avansı da bir dava şartı olarak kabul edilmiştir. Yani gider avansı yatırmadan bir davanın görülmesi mümkün değildir. Gerek harç ve gerekse gider avansı öncelikle davacı taraftan alınmaktadır. Davanın akibeti önceden yapılan bu masrafların akibetini de ortaya koymaktadır. Yani dava sonunda mahkeme, masrafların kime ait olması gerektiğini de hükme bağlamaktadır.

Davamı Nerede Açmalıyım?

Davalar yetkili ve görevli mahkemelerde açılmalıdır. Hangi tür mahkemenin görevli olduğunu tespit ettikten sonra, hangi yer mahkemesinin yetkili olduğunu da belirlemeniz gerekir. Bu sorunun kısa bir cevabı olmadığı ve hatalı mahkemeye başvurmak zaman, para ve hak kayıplarına yol açabileceği için davanızı açmadan önce bu konuda mutlaka bir hukukçudan profesyonel yardım alınız.

Yurt dışından Vekaletname Nasıl Çıkartabiliriz?

Yabancı memleketlerde noterlik işleri, konsoloslar tarafından görülür. Yurtdışında vekalet çıkartacak olan müvekkillerimizin ilgili ülkenin Türk Konsolosluğu’na şahsen başvurmaları ve yukarda ayrıntıları yazılı olan vekalet bilgilerimiz doğrultusunda konsolosluk kanalıyla vekalet çıkartmaları gerekmektedir. Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen veya onanan vekaletnameler, o yabancı ülkedeki Türk konsolos veya siyasi memurlarınca onaylanmış olmadıkça bu vekaletnamelerin Türkiye’de kabulü mümkün değildir. Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen vekaletnamelerin, o yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu ve siyasi memurlarınca onaylanmış olması gerekmektedir. Söz konusu tastik şerhine ‘Apostille Convention(Şerh)’denilmektedir.

Bize Ulaşın

Detaylı bilgiler için iletişim kurabilirsiniz.

Çayyolu Mah. 2673. Cad. GoldNstate İş Merkezi Kat: 10, No: 47 Çankaya-ANKARA

İletişim Bilgileri

Avukatlar

Av. Çağlar Altun
Kurucu Ortak
Özgeçmiş..
Av.Arb. Mihriban Ceylan
Kurucu Ortak
Özgeçmiş..
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL
Kıdemli Danışman
Özgeçmiş..
Dr.Sümeyra Altıner Coşkun
Danışman
Özgeçmiş..