Telefon : +90 312 230 88 38 Giriş Yap
 • Avukatlık Dil
 • Avukatlık Dil
Tahkim ve Arabuluculuk

ANCYRA yerli ve yabancı müvekkillerinin karşılaştıkları hukuki sorunlarınTAHKİM yoluyla çözülmesi sürecinde aşağıdaki konularda hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır:

 • Tahkim Şart ve Tahkim Sözleşmelerinin hazırlanması süreçleri,
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu(HMK) kapsamında yürütülen iç tahkim süreçleri,
 • Milletlerarası Tahkim Kanunu(MTK) kapsamında yürütülen yabancı unsurlu tahkim süreçleri,
 • Milletlerarası Ticaret Odası Tahkimi(ICC) Kuralları kapsamında yürütülen tahkim süreçleri
 • BM Milletlerarası Ticaret Hukuku Tahkim Kuralları(UNCITRAL) kapsamında yürütülen tahkim süreçleri
 • Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi İçin Milletlerarası Merkez(ICSID) Tahkim Kuralları kapsamında yürütülen tahkim süreçleri
 • Tahkim kararlarının tanınması, tenfizi ve uygulanması
 • Tahkim kararlarının iptali

2. ANCYRA yerli ve yabancı müvekkillerinin karşılaştıkları hukuki sorunların ARABULUCULUK yoluyla çözülmesi sürecinde aşağıdaki konularda hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır:

 • Ticari Uyuşmazlıklar,
 • İş Hukuku alanına giren uyuşmazlıklar,
 • İdarenin Özel Hukuk alanına giren uyuşmazlıkları