Telefon : +90 312 230 88 38 Giriş Yap
  • Avukatlık Dil
  • Avukatlık Dil
Uluslararası Hukuk

ANCYRA uluslararası hukuk alanına giren konularda bakanlıklara, ulusal ve uluslararası kuruluşlara, büyükelçilik ve konsolosluklara, uluslararası alanda çalışan şirketlere danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca ANCYRA yerli ve yabancı müvekkillerine de uluslararası alanda ihtiyaç duydukları aşağıdaki konularda gerekli hukuk ve danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

- Uluslararası yargı mekanizmalarına başvuru: Ulusal hukuk yollarını tüketmiş olan müvekkillerin haklarını uluslararası alanda aramak istemeleri halinde ANCYRA onlara bu konularda yardım etmektedir.

- Diplomasi hukuku: Türkiye’de bulunan yabancıların ülkemize ilişkin sorunlarının halledilmesinde ya da vatandaşlarımızın yabancı ülkelerle olan ilişkilerinin koordine edilmesinde ANCYRA danışmanlık hizmeti vermektedir.

- Yabancılar hukuku: Ülkemize turist olarak gelen ya da ülkemizde ikamet eden yabancıların ulusal hukukla ilgili olarak yaşadıkları sorunlarda ANCYRA onların yanındadır.

- Mülteciler hukuku: Çeşitli sebeplerle ülkelerinden ayrılarak mülteci durumuna gelen kişilerin uluslararası ve ulusal alanda sahip oldukları hakları konusunda ANCYRA onları bilgilendirmektedir.​

- Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi: Yabancı devlet mahkemelerinden alınan kararların Türkiye’de uygulanmasını isteyen kişilerin bunu gerçekleştirmeleri konusunda ANCYRA hukuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir.